Wizara ya Fedha na Mipango imeandaa Mfumo wa Kielektroniki wa utoaji wa Hati za Malipo ya Mishahara ya Watumishi wa Umma “Government Salary Slip Self Service”.

Soma zaidi...

 

Contact to Ministry of Finance and Planning,
Permanent Secretary,
Ministry of Finance and Planning,
1 Madaraka Street,
11468 Dar es salaam,
P.O.Box 9111,
Dar es salaam.
Phone: +255 22 2111174-6.
Fax: +255 22 2110326