HOTUBA YA BAJETI YA SERIKALI KWA MWAKA 2010/2011.
ImageHotuba  ya Waziri wa Fedha na Uchumi, Mhe. Mustafa Haidi Mkulo (MB), akiwasilisha  katika Bunge Mapendekezo ya Serikali  kuhusu  makadirio  ya mapato na matumizi kwa mwaka 2010/2011, tarehe 10 Juni, 2010. Soma zaidi..
 

Contact to Ministry of Finance and Planning,
Permanent Secretary,
Ministry of Finance and Planning,
1 Madaraka Street,
11468 Dar es salaam,
P.O.Box 9111,
Dar es salaam.
Phone: +255 22 2111174-6.
Fax: +255 22 2110326