Uwekaji saini wa mikataba miwili ya mikopo kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Kabingo-Kasulu-Manyovu (KM 260) kwa kiwango cha lami. 

Kiswahili  English